Dla grup

Góra Żar

Dla dzieci i młodzieży

Park linowy (dla grup)

Istnieje możliwość wynajęcia tras parku linowego dla grup zorganizowanych:

TRASA MINI PARKU

PRZEJŚCIE 1 DO 3 TRAS WYSOKICH

Dla dorosłych

Park linowy (dla grup)

Istnieje możliwość wynajęcia tras parku linowego dla grup zorganizowanych:

 

PRZEJŚCIE OD 1 DO 3 TRAS WYSOKICH

TRASA TYROLKOWA

Superpakiety